Obsługa okien

Prawidłowość wietrzenia:
Jest to od dawna znany problem. Powstający w pomieszczeniu mikroklimat powoduje 'pocenie się szyb', ram okiennych i pozostałych elementów okna. Jest to skutek skraplania się pary wodnej na ochłodzonych od zewnątrz powierzchniach. Regularne wietrzenie pomieszczenia eliminuje skraplanie się pary wodnej. Pomieszczenia należy wietrzyć krótko, ale intensywnie. Wietrzenie należy oczywiście powtarzać według potrzeb. Uchylenie skrzydła okiennego na stałe jest często niewystarczające.

Właściwa obsługa:
Prosimy zwrócić uwagę, że klamka jest usytuowana w pozycji pionowej. Pozycja pośrednia klamki powoduje wadliwość funkcjonowania (z wyjątkiem okuć, które posiadają dodatkowo wbudowany mechanizm umożliwiający grawitacyjne wietrzenie pomieszczenia tzw. mikrowentylację).